• Správa aktiv skupiny
  • Nemovitosti
  • Zdravotnictví

O nás

 Výpis z obchodního rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=cresco+finance

 

Systém vnitřních zásad

Firma cresco&finance uplatňuje Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností podle zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.