• Správa aktiv skupiny
  • Nemovitosti

Dceřiné společnosti

TF1 Výškovická OV s.r.o.

Chudwein invest s.r.o.

cresco&breda s.r.o.